Si el tubo de Pitot està inoperatiu

Si el Tub de Pitot està inoperatiu i no vam rebre Indicació del Anemòmetre Com podem jutjar la Velocitat del nostre ULM?

Un error en l’indicador de velocitat pot sobrevenir de diverses formes. A vegades per falta d’indicació, altres vegades indica excessiva velocitat o molt poca velocitat. Una cosa està fallant. En qualsevol cas, ens cal estar familiaritzats amb les actituds (comportament) del nostre avió, ja que, en funció de la posició del morro i la potència establerta, volarem a diferents velocitats.

Per exemple. Si tenim potència de pujada o d’ascens i el morro està per sota de l’horitzó, la velocitat augmentarà irremeiablement. Podem millorar la nostra habilitat per volar sense indicació de velocitat si practiquem el vol lent, així com ascensos i descensos amb diferents posicions de morro i amb diferents potències.

El mateix farem en descensos amb diferents calats de Flaps, notant les diferents actituds i posicions del morro de l’avió. Ens fixarem en les vistes fora de la cabina (posició del morro fa a l’horitzó i velocitat a la que passen els objectes en terra) i practicarem després amb el Anemòmetre tapat (sempre amb un instructor). Aquestes mateixes actituds i / o sensacions funcionaran quan estiguem al circuit de trànsit per aterrar.

Quan practiquem “pèrdues”, quedem-nos amb la posició del morro al apropar-nos a la velocitat de pèrdua, amb diferents configuracions de potència i Flaps. Recordem mentalment aquestes actituds (posició del morro, potència i Flaps) i evitémoslas en cas de fallada del Anemòmetre.

Una altra eina o ajuda (si està instal·lat) és la GS (Ground Speed) que ens indica el GPS, però hem de tenir present que és només això, velocitat GS o velocitat sobre el terreny. Així que hem de considerar el vent i si aquest és de cua o de cara.

Aprendre a volar l’Avió mirant cap a fora de la finestra i prestant atenció a l’actitud de capcineig, guerxament i potència, és la forma de dominar l’Avió. Després d’això, els instruments es converteixen en eines per refinar encara més la nostra destresa per VOLAR.

SALUTACIONS I BONS VOLS.

José Manuel de VegaInstructor de Vuelo de Aircatfly
2017-02-04T18:01:05+00:00

Leave A Comment