Quina seria la millor manera d’afrontar un Vol mogut

Quina seria la millor manera d’afrontar un Vol mogut. ¿Reduir la Velocitat? ¿Tractar de Ascendir? O Simplement Afrontar?

Aquests Cúmuls esponjosos estan causats per tèrmiques, que són el resultat de l’escalfament de la Terra per efecte del Sol i el conseqüent ascens de l’Aire calent. Si podem mantenir el nostre Vol, amb les separacions Avió-Núvol requerides, tindrem gairebé sempre un Vol més suau i fresc.

Normalment, quan es produeixen aquestes condicions, la nuvolositat roman dispersa i fragmentada. No obstant això, hi ha ocasions en que això no és cert.

Si anem a fer un Viatge, hem d’analitzar la Meteo que tindrem per davant. A més de consultar les diferents opcions que ens ofereix Internet, podem seleccionar la freqüència VOLMET corresponent de la zona. Els VOLMETS són butlletins d’informació en format de veu, que contenen dades meteorològiques d’utilitat, referents a un determinat grup d’Aeroports de la regió. Si els sintonitzem, podem obtenir per endavant informació de com es troben els Aeroports o camps de vol a prop d’ell i la seva operativitat. Podrem determinar, en cas necessari, si s’ha d’efectuar algun desviament de la ruta planificada, com ara desviar-se a un Aeroport alternatiu al de destinació.

Consultar el ATIS (Automatic Terminal Information Service) corresponent també és interessant. Recordem que el ATIS proporciona informació important relativa a l’Aeròdrom (destí o alternatiu), com a informació meteorològica, pista en servei, aproximacions actives, Notams importants, etc.

No hi ha cap motiu pel qual no puguem Volar en VFR sobre els Núvols de forma Segura amb els equips de vols que fem servir avui en dia, però recordeu que la Normativa actual no ens ho permet en la nostra categoria, però, sempre que fem una adequada i bona Planificació del Vol i mantinguem al 100% consciència de la situació durant el mateix, el vol serà totalment segur.

BONS VOLS A TOTS!

José Manuel de VegaInstructor de Vuelo de Aircatfly
2017-02-04T18:01:08+00:00

Leave A Comment