Baixant a l’altura de circuit

Hi ha multitud de consideracions que van a intervenir en el procediment de descens a un Aeròdrom determinat. Algunes d’elles són el confort dels nostres acompanyants, les turbulències i les consideracions del nostre motor.

Evidentment, si l’aire està tranquil, podrem recuperar una mica de temps, empleat de més durant l’ascens. N’hi haurà prou amb baixar el nas del nostre avió i reduir lleugerament la potència. Ens assegurarem de no sobrepassar les limitacions indicades en el nostre Anenometro. Si podem fer-ho, un règim acceptable de descens, i confortable per als acompanyants, serien 500 peus per minut.

Una altra consideració important, en avions lleugers o ULM, és fer descensos amb majors règims de descens, poden causar danys a l’oïda i sinusitis. Per tant, veiem una vegada més, que un descens de 500 o menys peus per minut contribueix a evitar aquestes molèsties als passatgers i a nosaltres mateixos. De vegades, estabilitzar el vol enmig del descens també pot ajudar a que les orelles s’estabilitzin.

D’altra banda, si hi ha considerable turbulència en nivells inferiors, ens voldrem mantenir en el nivell de vol de creuer el major temps possible per evitar-la, i començar el descens estant més a prop de l’Aeròdrom de destinació.

En Vol Visual, podem triar les altituds que més ens convinguin; sempre respectant les altituds VFR. En aquest cas, podem decidir arribar a l’altitud de transició just abans d’entrar al circuit de trànsit, per la qual cosa, establirem el procediment de descens adequat (posició de nas i ajust de potència) per arribar a l’altitud desitjada.
Una de les grans precaucions que hem de tenir és, que no hem d’arribar alts al circuit de trànsit i perdre-hi l’excés d’altitud. Això ens pot portar a descendir sobre una altra aeronau que ja estigui establerta en el circuit.

Des d’una altra aeronau li van avisar que portava un trànsit just a sobre d’ell. Si arribem amb excés d’altitud al circuit, és preferible no entrar i perdre l’excés d’altitud en les proximitats i després tornar per incorporar-se en ell. Tampoc cal anar molt lluny per perdre altitud ni venir de lluny a l’altitud del circuit de trànsit. Pensem en possibles problemes de motor i l’altitud és el nostre millor aliat en aquests casos.

Altitud de creuer menys altitud del circuit de trànsit és igual a l’altitud (en peus) que hem de perdre. Aquest resultat el dividim entre 500 (peus per minut) i ens dóna el temps (en minuts) que tenim per baixar. Mirem al GPS nostre temps de vol estimat fins l’Aeròdrom, i iniciarem el descens quan el ETE (Estimated Time Enroute) arribi al temps de descens requerit.

Si volem a un Aeròdrom nou per a nosaltres, el que podem fer és creuar perpendicularment la pista (1000 “), per sobre de l’altitud del circuit per veure el trànsit que hi ha, la pista d’aterratge, els carrers de rodament, la màniga de vent, i formar-nos una idea clara del que anem a haver de fer a continuació.

José Manuel de VegaInstructor de vuelo de Aircafly
2017-02-04T18:01:09+00:00

Leave A Comment